Associerad Konsult

Insource är ett konsultbolag där vi alla gemensamt arbetar med, hos och för våra kunder. Vi tror på våra medarbetares förmågor, olikheter och potential och skapar delaktighet, engagemang och ansvar genom att involvera och se till att de är en del av bolagets utveckling och strategiska förflyttningen

 

Som Associerad Konsult på Nordic Insource Solutions bär du Insource varumärke högt genom ditt egna bolag. Du får möjlighet att arbeta hos bolag som kan vara allt från start up:s till börsnoterade storbolag i ett flertal branscher. Uppdragen kan omfatta så väl löpande bokföring, redovisning, controlling som projektstöd eller seniora ekonomichefstjänster.