< Tillbaka

Myter om Robotics #1

Svår och tidskrävande implementering

Det finns ett stort behov av att effektivisera många av de manuella arbetsprocesser som sker på våra arbetsplatser. Automatisering kan bland mycket annat förenkla din vardag och frigöra resurser för mer värdeskapande aktiviteter. Däremot har vi sett att kunskapen om robotics och automatisering ofta är bristfällig. Framöver kommer vi reda ut och diskutera de många förutfattade meningar gällande automatisering som vi ser på marknaden.

En felaktig uppfattning som delas av många är att implementeringen av roboticslösningar är omständlig, svår och tidskrävande. Detta behöver inte vara fallet. Vår erfarenhet är att det inte krävs flera månader, utan snarare veckor eller till och med dagar beroende på projektets omfattning. Vad som särskiljer RPA från vår modell är att vi använder oss av robotar som är Dynamiska, med andra ord Robotics Desktop Automation (RDA). Mjukvaran behöver inte integreras med andra system på arbetsplatsen, något som gör implementeringsprocessen mindre tidskrävande. Dessutom hjälper Insource kunden med utbildning och stöd i hela processen. Medarbetarna ska kunna uppdatera och förändra automatiseringen själva. Istället för att automatisera 100 procent av en process så räcker det i många fall att genomföra standardisering av 80 procent av flödet. De resterande 20 procenten är ofta avvikelser från rutinen, något som mycket hellre hanteras case by case. Lyft medarbetarna till att förbättra avvikelserna istället för att försöka standardisera något som egentligen inte är likriktat. Jobben blir roligare, personalen mer nöjd och effekten bättre.

Det behöver inte vara ett stort IT-projekt där kund blir konsultberoende om mjukvaran är tillräckligt enkel att hantera. I samband med implementeringen så utbildar vi medarbetare hos kunden för att de sedan själva ska kunna hantera automatiseringsverktyget. Varför? När medarbetarna har tillräcklig kunskap för att själva göra ändringar vid behov har kunden full kontroll över processen.

Vilken myt har vi då krossat? Robotics är helt enkelt varken ett svårt eller ett långt projekt. Det är en mjukvara likt vilket annat verktyg som medarbetarna använder i sin vardag. Hör gärna av er om ni vill veta mer.