< Tillbaka

Myter om Robotics #4

En kostsam investering 

Tidigare inlägg i denna serie har berört implementering och personalfrågor kopplade till Robotics men nu har tiden kommit för att diskutera kostnader. Myten som vi med detta inlägg krossar är att Robotics alltid är en kostsam investering. Som tidigare nämnt i denna serie är också behovet av fortsatt stöd av IT-konsulter lågt eller obefintligt på grund av den medarbetarutbildning i mjukvaran som gör kunden oberoende och självgående. Därför innebär inte heller en investering i vårt automatiseringsverktyg några större löpande kostnader. Kostnaderna påverkas i mångt och mycket av konsultberoende och den egna verksamhetens kunskap. Vi jobbar axel mot axel med er för att ni ska bli självgående.  

Vidare bidrar en digital medarbetare till hög kostnadseffektivitet. Personal frigörs från repetitiva arbetsuppgifter och kan istället lägga sin tid på värdeskapande aktiviteter. Om alternativet är att anställa en person eller implementera Robotics för att hantera arbetsuppgifter av en repetitiv natur kommer Robotics vara det mest kostnadseffektiva valet. En digital medarbetare kan dels arbeta 24/7 men med automatisering undviker du också arbetsgivaravgifter samt de kostnader som medföljer utbildning och vägledning av ny personal 

Är du redo för Robotics? Kontakta oss gärna!