< Tillbaka

Ny Partner inom Change Management

Nordic Insource Solutions stärker sitt erbjudande inom Finance & Advisory och välkomnar en Partner inom Change Management. Christine Stadling har lång och bred erfarenhet inom förändringsledning och har under de senaste åren drivit större förändringsprojekt inom både privat och offentlig sektor.

Christine kommer från rollen som Senior Manager på Insource och har ansvarat för affärsområdet Change Management samt innehar rollen som Chief Knowledge Officer. Att Christine nu går in i rollen som Partner och delägare ger ett ökat fokus på att stärka Change Management erbjudandet för våra kunder. Efterfrågan inom Change Management är mycket god och i korthet innebär denna förändring att vi ytterligare breddar vårt erbjudande genom att erbjuda stöttning i förändringsprojekt – allt från produktionsutveckling, verksamhetsutveckling, projektledning och transformationer. Dessutom kommer våra medarbetare bli ännu vassare på att stötta våra kunder även i uppdrag som inte är renodlade change management uppdrag, vilket resulterar i ett vidare mervärde för våra kunder, säger VD Gustav Nadal.

Change Management är ett populärt ord och för mig handlar det snarare om kontinuerlig utveckling än ren förändring. Att stötta kunder och säkerställa att de på bästa sätt tar sig från nuläget till målbilden och leverera ett bestående resultat är det som driver mig. Med den plattform som Insource har med fantastiska medarbetare och kloka värderingar ser jag verkligen fram emot att leda arbetet med att stärka Insource Change Management, vilket kommer vara både utmanande och spännande, säger Christine Stadling.

Förutom att fokusera på att stärka Change Management kommer Christine tillsvidare fortsätta att ansvara för Knowledge Management på Insource.