We put stars where they belong

Med rätt kompetens på rätt plats vid rätt tidpunkt ger vi våra kunder förutsättningarna som behövs för att nå framgång.

Nordic Insource Solutions är en Finance & Advisory firma verksam främst i Stockholm. Visionen är att vara en ekonomikonsult firma som adderar mervärde till kunderna genom att kombinera management consulting och interimslösningar under samma tak. Genom att i detalj förstå och ha stor erfarenhet från en CFO:s och CPO:s vardag skapar vi lösningar och möjligheter i dels våra interimsroller och utväxling i de projekt vi levererar och designar.

Läs mer om våra tjänster här.

Ledning Nordic Insource Solutions

Rickard Abrahamsson · VP – Interim Professional Solutions
Karin Andersson · Board – Recruitment & HR policy advisor
Christine Stadling · Partner – Chief Knowledge Officer & Change management
Claes Eliasson · Partner – Board
Gustav Nadal · Managing Partner – Chairman