< Tillbaka

Digitalisering driver CFO-intresset för HR-frågor

Digitaliseringen har påverkat många arbetsområden, HR är en av dessa. Genom att HR adresserar allt mer strategiska frågor blir det allt viktigare och enklare för CFO och HR att arbeta närmare varandra. Läs mer om det här