< Tillbaka

Hur spenderar företagsledare sin tid?

En nyligen publicerad akademisk studie har funnit att de som får minst tid av företagsledarna är bland det allra viktigaste, det vill säga kunderna. Endast 3% av de studerade företagsledarnas arbetstid spenderades med kunder.

Få kundinteraktioner medför att det är svårt att förstå kundens perspektiv och behov. Det är därför vi på Insource istället tror på att jobba nära och tillsammans med kunden. Våra konsulter finns alltid på plats ute hos kund och även vår VD hittar man ibland ute på kunduppdrag. På så vis får vi en möjlighet att utvecklas och skapa mervärde vi tillsammans med våra kunder. Läs mer här