HOFFICE 7 HÖRNSTENAR

Tips för ett framgångsrikt hemmakontor

1. Ställ in dig på jobb. Gå upp som vanligt på morgonen och gör dina morgonrutiner. Om du har svårt för att komma upp i rätt tid – boka ett ”kaffemöte” med en kollega så kommer du igång på ett trevlig sätt.

2. Du får ett utökat medarbetaransvar nu och behöver vara extra noga med hur du ska leda dig själv. Fundera på vad som motiverar och engagerar dig och ta hjälp av din ledare och kollegor.

3. Gör listor på vad du önskar få gjort under dagen. När listan är gjord, dela in aktiviteterna i två olika nivåer – must och nice. De punkter som står under ”must” är alltså aktiviteter som du måste få gjort under dagen och de aktiviteter som står under ”nice” är bonusaktiviteter. Att överträffa sig själv och bocka av alla aktiviteter, även sådana du inte just behövde fixa idag, ger en härlig känsla av tillfredställelse.

4. Ställ dig upp! Detta tips har du hört så många gånger redan men det tål att upprepas. Kroppen mår bra av att byta arbetsställning ofta.

5. Ta promenadmöten. I med lurarna och prata med kollegan om veckans mål och hur ni ska komma dit.

6. Kaffeautomatssnacket är otroligt viktigt på våra arbetsplatser. När denna möjlighet till samtal går förlorad är det viktigt att du gör vad du kan för att skapa småpratet virtuellt. Kanske kan du ringa en kollega bara för att fråga hur det var på den där festen i helgen? Genom att ge plats åt småprat skapar du energi som i sin tur skapar engagemang och laganda. Ställ öppna frågor och var nyfiken!

7. När du arbetar hemma kan det upplevas som att du arbetar hela tiden och har svårt för att slappna av. Det är lätt att sociala medier och andra faktorer stör. Var noga med att lägga bort dessa distraktioner. Var noga med att ta pauser och avsluta arbetsdagen vid en bestämd tidpunkt så att du får ledig kväll.