Axel mot axel

Finance & Advisory
Erfarna, kompetenta och engagerade ekonomi- och managementkonsulter redo att stötta din verksamhet.

Vi tror på ett nära samarbete med våra kunder. Därför är vi alltid på plats, axel mot axel, när vi levererar våra tjänster. Vi blir en medspelare i organisationen och arbetar i linje med den kultur och de processer som finns. Ibland som ett tillfälligt stöd när teamen behöver förstärkning med ytterligare kompetens och energi. Ibland under en längre period vid större strategiska insatser. Genom att kombinera affärskunskap och förändringsledning, juridik och ekonomi kan vi vägleda och assistera vid leveranser av komplexa projekt. En integrerad lösning som skapar en plattform för välgrundade affärsbeslut och momentum för förändring i din organisation.

Finance – Interimslösningar
Oavsett om ditt företag behöver tillfälligt stöd av en ekonomichef, Controller, Inköpsspecialist eller Redovisningsekonom är våra konsultteam alltid redo att hjälpa till.
Advisory – Management
Vi hjälper er till förbättrad tillväxt, effektivitet och kvalitet i både kärn- och stödprocesser genom verksamhetsnära förändringsledning. Det är ni som kund som står på scen och vi som gör allt för att ni ska nå framgång. Våra team har omfattande erfarenhet av förändringsledning inom ett flertal branscher.Vi kombinerar linjeerfarenheter med stöd i design, systembyten, change management och effekt-hemtagning inom ekonomi- och inköpsfunktionerna i ditt företag.
Insourcing solutions
Vill ni få mer tid till att fokusera på kärnverksamheten? Låt oss ta över ansvaret och sköta det dagliga arbetet för särskilda aktiviteter eller områden inom företaget.

Training
Sharing is caring! Vi utbildar internt och externt. Avancerad Excel modellering, Finance controlling, Redovisning och konsolidering, Inköpskurser såsom EU upphandling, LUF, LOU, Förhandlingsstrategier.