Axel mot axel

Finance & Advisory
Erfarna, kompetenta och engagerade ekonomi- och managementkonsulter redo att stötta din verksamhet.

Vi tror på ett nära samarbete med våra kunder. Därför är vi alltid på plats, axel mot axel, när vi levererar våra tjänster. Vi blir en medspelare i organisationen och arbetar i linje med den kultur och de processer som finns. Ibland som ett tillfälligt interimstöd när teamen behöver förstärkning med ytterligare kompetens och energi. Ibland under en längre period vid större strategiska insatser. Genom att kombinera affärskunskap och förändringsledning, juridik och ekonomi kan vi vägleda och assistera vid leveranser av komplexa projekt. En integrerad lösning som skapar en plattform för välgrundade affärsbeslut och momentum för förändring i din organisation. Insource erbjuder Finance & Advisory. Läs mer nedan om vad vi kan stödja just Dig med.

Finance

Interim Professional Services 
Oavsett om ditt företag behöver tillfälligt stöd av en Ekonomichef, Controller, Inköpsspecialist eller Redovisningsekonom är våra konsultteam alltid redo att hjälpa till. Vi erbjuder stöd inom 24 timmar inom alla roller i ekonomifunktionen med fastanställda professionella konsulter.
GROW
Snabbväxande företag? Vill ni få mer tid att fokusera på kärnverksamheten? Låt oss ta över ansvaret och sköta det dagliga arbetet av hela er ekonomiska administration och löpande förvaltning. Ni får flexibilitet i tillsättning av roller, aldrig några vakanser och en rejäl kostnadseffektivitet. Att alltid ha rätt team med kompetenser inom controlling, redovisningsekonomi och en CFO:s ansvarsområde gör att ni kan växa utan oro för att ekonomifunktionen inte hänger med. Varför betala för heltidstjänster när ni kanske behöver en CFO på deltid och en redovisningsekonom på heltid?
Project Management
Inte bara en interimskonsult. Våra interimskonsulter är utbildade projektledare och har bred erfarenhet mellan branscher och roller. Vi leder och stödjer med exempelvis harmonisering av processer, ERP, BI eller övriga systemimplementeringar samt förbättringar av processer. Vi genomför förändringen samtidigt som vi innehar linjeroller. Vår närvaro i verksamheten i form av en eller flera interimroller medför hög förståelse och kännedom av verksamheten, vilket i sin tur bidrar till ökad effektivitet och träffsäkerhet i utförande av projekt.

Advisory

Change Management
Vi hjälper er till förbättrad tillväxt, effektivitet och kvalitet i både kärn- och stödprocesser genom verksamhetsnära förändringsledning. Det är ni som kund som står på scen och vi som gör allt för att ni ska nå framgång. Insource affärsområde för Change management har omfattande erfarenhet av förändringsledning inom ett flertal branscher. I sann Insource-anda så kombinerar vi linjeerfarenheter med stöd i design, systembyten, change management och effekt-hemtagning inom ekonomi- och inköpsfunktionerna.
Management advisory
Vi stödjer, leder och designar tidsbestämda projekt som omfattar verksamhetsutveckling och optimering. Våra medarbetare besitter betydande erfarenhet från att bedriva framgångsrika projekt. Vi hjälper till med rådgivning och ledning i samband med uppköp, mergers och systemdesign. Integration och strategi inom sälj och expansion.
Automation
En digital medarbetare är den effektivaste lösningen för att nå en högre potential i din verksamhet. Automatisering möjliggör ökad produktivitet, avlastning i upprepande uppgifter samt ökad kvalitet, vilket frigör tid till mer värdeskapande aktiviteter. Allt detta görs möjligt då roboten är upplärd att förstå och utföra de repetitiva uppgifterna som era anställda gör idag. Frigör mer tid hos personalen med vår extremt lättanvändliga mjukvara. Snabbt, billigt, enkelt och utan konsultberoenden. Fråga så berättar vi gärna mer.
Training
Sharing is caring! Vi utbildar internt och externt. Avancerad Excel modellering, Finance controlling, Redovisning och konsolidering, Inköpskurser såsom EU upphandling, LUF, LOU, Förhandlingsstrategier.